Betingelser

Hvis varen er uden for reklamationsretten, eller hvis du ikke har vedlagt din købskvittering, accepterer du at betale et undersøgelsesgebyr på DKK 300, som omfatter 30 minutters arbejde samt tilsendelse af tilbud for den videre reparation. Undersøgelsesgebyr og reparationsomkostninger skal overføres til CJ Hvidevareservice Aalborg ApS danske bankkonto.

Korrekt indpakning

Alle produkter, der returneres til CJ Hvidevareservice Aalborg ApS, skal være korrekt indpakket. Det er dit ansvar, at produktet er pakket korrekt. CJ Hvidevareservice Aalborgs ansvar begrænses som befordrer/fragtfører i henhold til Warszawa konventionen, hvor transport foretages med lufttransport, samt i henhold til CMR-loven ved transport pr. vej.

Integritet

For at skabe en sag på Spanrep.dk skal du mindst give følgende oplysninger:

Ovennævnte oplysninger opbevares med oplysninger om hvilke varer du har købt eller har fået serviceret i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, som informationen refererer til, jf. Administrationslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Betaling

Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvor intet andet er nævnt.

Fortrydelsesretten gælder ikke for serviceydelser, såsom teknikerbesøg, testgebyrer mv.

De mulige betalingsmetoder er: Dankort, e-Dankort, VISA-Electron, Visa, Maestro og MasterCard. Beløbet hæves umiddelbart efter betalingen er foretaget.

Manglende afhentning eller passivitet

Afhentes det indleverede produkt ikke inden for tre måneder ved kundens manglende accept af tilbud, herunder ved passivitet, eller efter endt reparation, kan der efter tre måneder blive opkrævet et månedligt rimeligt vederlag af kunden for opbevaringen af produktet, indtil afhentning sker.

Såfremt afhentning af produktet ikke er sket efter et år kan vi som reparatør forsøge at sælge produktet for at få dækket eventuelle reparationsomkostninger. Er produktet usælgeligt eller værdiløst vil det blive destrueret.